# transitioncitynow

   Turku FIN / Aurajoki River / Floating Pavilion

   ECOC European Capital of Culture Turku

 

   Prefab Lightweight Wood

   Recycled Cellulose Cardboard Monomaterial

   Technical Textile Membrane Hightech Shell

   Autonomous Pedestrian Ponton


......................................................................................................................

 

 

 

Recent urbanization processes produce monostructered districts in our cities and a new variety of urban realities with dramatic impact on infrastructure,housing and social cohesion. Socalled global city effects turn former functionalist urban city model into TRANSITIONCITIES.

 

Current malfunctions in global cities must be therefore understood as a result of current disconnection and lack of coherence.

At begin of the digital age the need for integral action is obvious: To master the challenge of information society we encourage inclusive, pro-active dialogue and organized information for all parties involved.

Making advanced construction the solution and convert buildings into off-grid and fully self-sufficient systems generate new URBAN CONNECTIVITY.

 

Integral approach, understand city as living organism and self organizing open system. Planning on three levels contribute to advanced climate adaptive urban strategies with focus on air quality + urban green.

 

transitioncitynow  result in projects investigating tailormade building brief: Smart Citizen Lab, Neighborhood Campus, Innovation District,

Vertical Village,Tall Wood Highrise, Affordable Housing and Urban Catalyst.

 

 

 

180201_turku aurajoki

                                                                                Turku, Aurajoki River

 

The Case : Turku FIN

 

 

Ajankohtaisuus

Aurajoen rannan paviljonki tarkastelee teemoja, jotka liittyvät tämänhetkiseen paradigman muutokseen eurooppalaisessa yhteiskunnassa. Muutos teollisuus-yhteiskunnasta tietoyhteiskunnaksi tuottaa suuren muutospaineen, joka vaatii periaatteessa uusia strategioita.

 

 

 

 

Utopisuus

Pilvi on luonteeltaan optimistisen progressiivinen ja tulevaisuuteen viittava. Uusinta cloud-, smartphone- ja download-teknologiaa hyväksi käyttäen jokainen kävijä voi laatia itselleen omien intressiensä mukaisen kulttuuriohjelman. Vierailijat navigoivat ja kuratoivat ohjelmansa omatoimisesti virtuaalisten ja analogisten kulttuurikoodien 2011 avulla.

 

Uuden roolin luominen

Paviljonki luo ja asettaa näyttelyssä kävijälle uuden roolin: Passiivisesta kulttuurin kuluttajasta tulee itseoppiva informaation käyttäjä.

 

 

 

 

Bio

Paviljongin rakenne perustuu bioniikan periaatteisiin, joiden sovelluksen tuloksena on materiaalioptimoitu, älykäs rakennusvaippa erikoislujasta, muun muassa hightech-laivanrakennuksessa käytettävästä kennokartongista. Paviljongin julkisivut koostuvat pinta-aktiivisesta, orgaanisesti muotoutuvasta kuorijärjestelmästä. Yksittäisten kuori-elementtien sivujen pituus on n. 75 cm. Elementit voivat nousta vapaasti tilan ylle ilman apuvälineitä ja ottaa kuormitusta. Käytettävä materiaali on koostumukseltaan niin joustavaa, että paviljongin voi huoletta jättää koko vuodeksi veden päälle. Käytettävä konstruktio transformoi suomalaista puu- ja laivanrakennusperinnettä täydellisesti kierrätettävissä olevaan kevytrakenteeseen.

 

 

 

 

Digitaalisuus

Rakennuksen geometria perustuu uusimpien lentokone- ja laivanrakennusohjelmistojen käyttöön. Siten saaduilla tiedoilla valmistetaan sablonit rakennusosien muotoon- leikkausta ja viimeistelyä varten. Yksittäisten segmenttien yhdistäminen tapahtuu sen jälkeen kuivatelakalla. Valmis paviljonki voidaan siirtää suoraan Turkuun vesiteitse. Yksittäisten rakenneosien segmentointi takaa joustavan kuljetuksen.

 

 

 

 

 

 

 

Älykkyys

Paviljongin muotoilussa noudatetaan älykästä „Triple Zero“ -menetelmää eli energian-kulutuksen, CO²-päästöjen ja jätteiden nollastrategiaa. Päällystepintoihin integroidut mikrosensorit tuottavat paineen välityksellä mekaanisen impulssin. Sähköiset sensorit tuottavat täydellisesti paviljongin senhetkiseen käyttöön tarvittavan energian.

 

Vapaasti liikuteltava ponttoonisilta laajentaa päiväsaikaan paviljonkikahvilan käyttöpinta-alaa. Aikoina, joilloin laivaliikennettä ei ole, ponttoonit toimivat avoimena Aurajoen yli kulkevana laiturina. Paviljongissa voi liikkua sisällä ja ulkona. Korkeusmuunneltavat apuvälineet ranta-alueella mahdollistavat pyörätuolia käyttävien ja vammaisten henkilöiden sisäänpääsyn. Rantapromenadin lisäistumapaikat viestittävät informointi- ja tapaamispisteestä näyttelyn aikana.

 

 

 

 

 

Kuorielementtifasadin saumakohtien leikkauspisteisiin sijoitetut LED-diodit luovat paviljongille valoteknisen lavastuksen. Läpinäkyvä LED-fasadi mahdollistaa luonnollisten valoilmiöiden (Aurora Borealis, vaaleat kesäyöt) mediatehokkaan simulaation ja toimii interaktiivisena mediafasadina.

 

Kulttuuriarvo

Paviljonki luo kulttuurisesti vaikuttavia arvoja. Se yhdistää suomalaisen perinteen, luonnonläheisyyden, muotoilun ja suomalaisen mentaliteetin Suomen nykyiseen asemaan tulevan eurooppalaisen tietoyhteiskunnan edelläkävijänä ja mahdollisena prototyyppinä.

 

Rajallisten resurssien aikoina rakennus kehittää periaatteellisen, kokonaisvaltaisen lähtökohdan ja viittaa suomalaisiin bioilmiöihin kuten äärimmäinen kylmyys, valo ja vesi.

 

Koko konstruktio voidaan kokonaan purkaa osiin, jolloin sitä voidaan optionaalisesti käyttää uudelleen jossakin muussa paikassa maalla tai veden päällä.

 

  

 

Materiaalit:

 

Kennokartonki

Koivusauvalamelli

Graniittikivi, keramiikka,

Paperimatto, selluloosa Puuhuonekalut

LED-diodit, läpinäkyvä LED-fasadi

 

 

Initiative :  

ECOC European Capital of Culture

Turku